-

Header Ads

1o Επιστημονικό Συνέδριο για τα Δεδομένα στο Ηράκλειο


Το 1ο  WorkshopData Driven World”, έχει στόχο να φέρει σε επαφή ανθρώπους από τα media, τη δημοσιογραφία, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία, τους δημόσιους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις και την πολιτική, με τον κόσμο των Δεδομένων.

Οι δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση Δεδομένων είναι τεράστιες. Ωστόσο, πολλές από τις ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα, στερούνται τις δεξιότητες για να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, ακόμα και για την συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων των δεδομένων για την εργασία τους.
Τα Δεδομένα, καταλαμβάνουν σήμερα, μεγάλο μέρος της δουλειάς που παράγεται σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, στο τραπεζικό σύστημα, στην εκπαίδευση, στη δημόσια υγεία και γενικότερα στο χώρο της επικοινωνίας και της πολιτικής. Η ύπαρξη ωστόσο αυτών των πηγών Δεδομένων και η αξιοποίησή τους, είναι άγνωστή στους περισσότερους.
Στη διάρκεια του 1ο  WorkshopData Driven World”, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν, πώς με τη χρήση των Δεδομένων, μπορούν να περιγράψουν και να κατανοήσουν καλύτερα ένα πρόβλημα, να αποκτήσουν ισχυρές ιδέες και να αποφασίσουν πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά.
Όσοι παρακολουθήσουν τις διαλέξεις και τα τεχνικά σεμινάρια (Hands On Seminars) του Workshop, με τρόπο απολύτως κατανοητό και εύληπτο, θα μπορέσουν να αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες για την εύρεση και επεξεργασία Δεδομένων και τις γνώσεις για την αποτελεσματική και επιστημονικά άρτια παρουσίασή τους.
Για τον λόγο αυτό, το Workshop απευθύνεται σε όλους, χωρίς προϋπόθεση προηγούμενης γνώσης ή σχετικής εμπειρίας. Το μόνο που πρέπει να αποφασίσετε είναι ποιο group σας ενδιαφέρει περισσότερο.
Το  πρόγραμμα του Workshop έχει διαρθρωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους αρχικά την ευκαιρία για μια αναλυτική επαφή με τον κόσμο των Δεδομένων κι έπειτα μία τεχνική κατάρτιση για την επεξεργασία και τη σύνοψή τους.  Ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου στο χώρο των δεδομένων και της πληροφορικής, εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών οργανισμών και κοινοτήτων, θα κληθούν να μιλήσουν και να εκπαιδεύσουν σε ένα αντικείμενο αιχμής.

Η Θεματολογία

Ο κόσμος των Δεδομένων ολοένα και περισσότερο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες. Οι επιχειρήσεις και οι αναλυτές αποκωδικοποιούν τις τάσεις της αγοράς και τα πρότυπα, η δημόσια διοίκηση αναπτύσσει ποιοτικότερες υπηρεσίες, οι επιδημιολόγοι κι οι γιατροί μπορούν να επιλύουν πολύ πιο σύνθετα προβλήματα στην υγεία, οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ δημιουργούν πιο τεκμηριωμένα ρεπορτάζ, οι πολίτες ενημερώνονται καλύτερα και μπορούν να λαμβάνουν πιο σίγουρες αποφάσεις.
Στη διάρκεια του 1st Data Workshop, θα παραδοθούν διαλέξεις όπου θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και τα εργαλεία για την αξιοποίηση των δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής ενώ ταυτόχρονα θα έρθουν σε επαφή με τις καλές πρακτικές στη χρήση των Δεδομένων, τους νομικούς περιορισμούς και το θεσμικό πλαίσιο.
Οι διαλέξεις αυτές θα διαρκέσουν δύο μέρες και όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πληροφορηθούν από leaders του χώρου των Δεδομένων και της Πληροφορικής, για το πώς λειτουργεί ο κόσμος των Δεδομένων.
Θα κατανοήσουν:
 • πώς χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία τα Δεδομένα,
 • πώς γίνεται μια πολιτική καμπάνια βασισμένη στα Δεδομένα,
 • πώς προκύπτουν τα guidelines στην υγεία για να μην αρρωσταίνουμε,
 • πώς τα Δεδομένα αλλάζουν την Εκπαίδευση καθώς και
 • πώς γράφεται μια ιστορία βασισμένη σε δεδομένα
 • πώς δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο report
Οι διαλέξεις κλείνουν με ένα τεχνικό σεμινάριο για τη λήψη αποφάσεων στο χώρο του Marketing και μια παρουσίαση για το πώς τα Ανοιχτά Δεδομένα οδηγούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις προοπτικές που ανοίγονται. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των διαλέξεων η συζήτηση θα επικεντρωθεί στη δημοσιογραφία δεδομένων και το πώς τα δεδομένα κάνουν καλύτερο το Storytelling.
Την τρίτη μέρα 5/6 στο 1st Data Workshop θα πραγματοποιηθούν τεχνικά σεμινάρια για την απόκτηση δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, τα οποία  διαρθρώνονται σε δύο θεματικές:
Η πρώτη θεματική αφορά στις κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία, την πολιτική και τη δημοσιογραφία. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν πάνω σε τεχνικές απόκτησης και επεξεργασίας Δεδομένων καθώς και στην άρτια παρουσίαση και σύνοψή τους.
Η δεύτερη θεματική αφορά στη Δημόσια Υγεία και τα Οικονομικά της Υγείας. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν μέσα από σύντομες διαλέξεις σε επαφή με τους δείκτες υγείας, τον τρόπο αξιολόγησης των Συστημάτων Υγείας και για το πως η αξιοποίηση των Δεδομένων Υγείας βοηθά την Οικονομία και τη βελτίωση της κατάστασης υγείας του πληθυσμού. Με τα τεχνικά σεμινάρια που ακολουθούν οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς να αποκτήσουν, να επεξεργασθούν και να παρουσιάσουν τα Δεδομένα Υγείας.

Key Issues

 • Τι είναι τα Δεδομένα και γιατί είναι χρήσιμα σε όλους
 • Που βρίσκονται τα Δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούν οι εταιρίες, τα κράτη, οι παγκόσμιοι οργανισμοί, τα media, οι ερευνητές
 • Που βρίσκονται τα δεδομένα και πως μας βοηθούν στη δουλειά μας, στην βελτίωση της υγείας μας, στις αγορές μας, στη λήψη αποφάσεων
 • Πως αποκτούμε τα Δεδομένα, πως τα επεξεργαζόμαστε και πως τα παρουσιάζουμε
 • Πως φτιάχνουμε μια ιστορία βασισμένη σε Δεδομένα, πως δημιουργούμε ένα άρτιο report και μια τεκμηριωμένη μελέτη
 • Ποιος ο ρόλος των μεγάλων εταιρειών στο χώρο και ποιες οι τελευταίες καινοτομίες τους
 • Ποιές τεχνολογίες και λογισμικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία, οπτικοποίηση και διάθεση των δεδομένων
 • Πως τελικά θα γίνουμε μέρος του Κόσμου των Δεδομένων

Σε Ποιούς Απευθύνεται;

Το Data Workshop απευθύνεται σε όλους χωρίς προϋπόθεση προηγούμενης γνώσης ή εμπειρίας. Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των Δεδομένων και ειδικότερα σε στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες για να μπορέσουν να αναλύσουν καλύτερα τις τάσεις της αγοράς, σε οικονομολόγους μελετητές για την αξιοποίηση έγκυρων και τεκμηριωμένων στοιχείων σε οικονομικές μελέτες, σε στελέχη της αυτοδιοίκησης για την ανάλυση των προβλημάτων της περιοχής τους, σε επαγγελματίες υγείας και στελέχη υγείας για την αξιολόγηση των πολιτικών υγείας
Το πρόγραμμα είναι επίσης διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των επαγγελματιών στο χώρο της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας, παρέχοντας γνώσεις στους ανθρώπους που επιθυμούν να μιλούν, να γράφουν και να ενημερώνουν με βάση τα δεδομένα.
Και βέβαια απευθυνόμαστε στους Φοιτητές, τους Μεταπτυχιακούς και Υποψηφίους Διδάκτορες και ερευνητές, γιατί όλοι αυτοί είναι μια μεγάλη κοινότητα που καθημερινά έρχεται σε επαφή με τα Δεδομένα και οφείλει να γνωρίζει καλά τον Κόσμο τους.
Η πρώτη θεματική είναι σχεδιασμένη με βάση τις ανάγκες των:
 • Στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών
 • Επαγγελματιών επικοινωνίας και marketing
 • Οικονομολόγων – Mελετητών
 • Πολιτικών επιστημόνων
 • Στελεχών αυτοδιοίκησης & εκπαίδευσης
 • Τραπεζικών στελεχών
 • Δημοσιογράφων
 • Ερευνητών
 • Φοιτητών, των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων
 • Και όλων όσων ασχολούνται με τα Δεδομένα και την πρακτική εφαρμογή τους
Η δεύτερη θεματική απευθύνεται σε:
 • Στελέχη υπηρεσιών υγείας
 • Επιχειρηματίες στο χώρο της υγείας
 • Οικονομολόγους υγείας
 • Γιατρούς
 • Φαρμακοποιούς
 • Επαγγελματίες υγείας
 • Ιατρικούς επισκέπτες
 • Φοιτητές και ερευνητές στο χώρο της υγείας

Οι Ομιλητές του Workshop

(Με σειρά εμφάνισης στο πρόγραμμα)
 • Οδυσσέας Ζώρας (Καθηγητής Ιατρικής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης)
 • Ταρουδάκης Μιχάλης (Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, πρώην Πρύτανης Παν. Κρήτης)
 • Κολοκοτσάς Διονύσης (Public Policy and Government Relations Manager at Google Ηellas)
 • Βοζίκης Αθανάσιος (Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς)
 • Αρβανιτίδης Χρήστος (Επιστημονικός Υπεύθυνος LifeWatchGreece, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
 • Σαράφογλου Μαρία (Δημοσιογράφος)
 • Πιερρακάκης Κυριάκος (Οικονομολόγος-Πολιτικός Επιστήμονας, Διευθυντής Ερευνών διαΝΕΟσις)
 • Μπάγκαβος Δημήτρης (Επισκέπτης Καθηγητής Τμημα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης, Analytics Senior Manager at Accenture)
 • Ρόκκος Σωτήριος (MSc, BSc Computer Science & Mathematics, Αναλυτής Συστημάτων, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Μίας Στάσης, Δ/νση Τεχνολογικής Πληροφόρησης, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας)
 • Εκπρόσωπος ICAP Group
 • Καουκάκης Σταύρος (Αναλυτής – Προγραμματιστής – Μέλος Συλλόγου Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Κ.)
 • Φιλαλήθης Τάσος (Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής – Προγραµµατισµού Υγείας
  στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ∆ιευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ στην ∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, πρώην Αντιπρύτανης Π.Κ.)
 • Χουρδάκης Αντώνης (Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, πρ. Κοσμήτορας Επιστημών Αγωγής Π.Κ.)
 • Σμυρνάκη Ευγενία (Νομικός, PhD (c) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • Τζουβελέκας Ευάγγελος (Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Public Opinion Research Unit of Univesity of Crete)
 • Τσαμαρδίνος Ιωάννης (Αναπληρωτής Καθηγητής,Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Συν-ιδρυτής Gnosis Data Analysis IKE.)
 • Θοδωρής Γεωργακόπουλος (Δημοσιογράφος, Διευθυντής Περιεχομένου διαΝΕΟσις)
 • Βέγλης Ανδρέας (Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, School of Data Greece Coordinator)
 • Μπράτσας Χαράλαμπος (Open knowledge Greece CEO, μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μαθηματικό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
 • Τσικνάκης Μανώλης (Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης και Επισκέπτης Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Ιατρικής, ΙΠ-ΙΤΕ)
 • Σακκαλής Βαγγέλης (Πρόεδρος Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ, Κύριος Ερευνητής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιο-Ιατρικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ) ΙΤΕ)
 • Βοστιτσάνου Ζέφη (Διευθύντρια Επιστημονικών και Κυβερνητικών Θεμάτων του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ))
 • Ρούτσης Φώτης (Health Informatics Specialist, MSc)
 • Μελάς Χρήστος (Επίκουρος Καθηγητής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης)
 • Θεοδωρικάκος Τάκης (Διδάσκων στη Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου, Πρόεδρος GPO)
 • Παπαδάκης Νίκος (Καθηγητής και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης)
Από το Blogger.