Στα όρια έχει φτάσει η αυτοφυής χλωρίδα της Κρήτης και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν σημαντικά φυτά και βότανα που φύονται στο νησί! Γι’ αυτό όχι μόνο εξακολουθούν να απαγορεύονται σε διάφορες περιοχές του νησιού οι συλλογές αυτοφυών βοτάνων ματζουράνας, μαλοτήρας, φασκόμηλου, λάβδανου, δίκταμου, ρίγανης  με σκοπό την εμπορία, ενώ ήδη οι διευθύνσεις Δασών τις τελευταίες ημέρες εγκρίνουν με το σταγονόμετρο τις...άδειες για συλλογή τους! Και προσοχή: χωρίς άδεια τα πρόστιμα για τη συλλογή των βοτάνων είναι πολύ αυστηρά!
Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και οι διευθύνσεις Δασών εγκρίνουν με πολλή προσοχή και μικρές ποσότητες τη συλλογή των βοτάνων παρά τις πολλές αιτήσεις που δέχονται. Κυρίως αυτό το διάστημα εγκρίνεται η συλλογή λαβδάνου (σε μορφή κόλλας) από φυτά της αυτοφυούς χλωρίδας του είδους Cistus creticus , ρίγανης και Κάποιων άλλων βοτάνων ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει.
Για το λάβδανο ειδικά στην περιοχή των Σισών εγκρίνεται η συλλογή σε ποσότητα 150 χλγ., από συγκεκριμένες θέσεις! Για το προϊόν (προορισμένο για εμπορία) θα καταβληθεί μίσθωμα 0,12 ευρώ ανά χλγ., συνολικά 18 ευρώ, στη Τράπεζα Ελλάδος και με άδεια μόνο μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2015.Θυμίζουμε ότι η αλαδανιά (cistus) εκφύεται σε πάρα πολλά μέρη της Μεσογείου και του κόσμου. Όπως Ελλάδα, Νότια Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Τουρκία, Αμερική και αλλού.  Το λά(β)δανο μαζεύεται με μηχανικά μέσα με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου, το αργαστήρι (κάποιοι το λένε και εργαστήρι) ή λαδανηστήριο (ladanesterion). Παλιότερα συλλέγονταν από το τρίχωμα των κατσικιών που έβοσκαν ανάμεσα στις αλαδανιές και το υγρό που εκκρίνονταν από τα φύλλα του φυτού, κολλούσε στο τρίχωμά τους. Υπάρχουν αναφορές για συλλογή λαβδάνου σε περιοχές που σήμερα δεν συλλέγεται πλέον, όπως η Βόρειος Αφρική, η κοιλάδα της Γαλαάδ στο Ισραήλ και η Κύπρος. Σήμερα έχει περιοριστεί η συλλογή του με το λαδανηστήριο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και τις συνέπειές της στα οικοσυστήματα της Ανατολικής αλλά και Δυτικής Μεσογείου .

Ισχύει η απαγόρευση

Να σημειώσουμε εξάλλου ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 απαγορεύεται η συλλογή αυτοφυών βοτάνων ματζουράνας, μαλοτήρας, φασκόμηλου, ρίγανης  με σκοπό την εμπορία. Βαριές θα είναι οι ποινές για τους παραβάτες. Το Δασαρχείο εφαρμόζει ουσιαστικά τον νόμο 3937/2011 για την προστασία της βιοποικιλότητας, αφού τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και επιπλέον λόγω της αυξημένης ζήτησης αρωματικών φυτών, υπάρχει αυξημένη και ανεξέλεγκτη συλλογή τους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και αρκετά βότανα κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ο Βοτανόκηπος στηρίζει αυτές τις ενέργειες και επιμένει στην πρόταση για καλλιέργεια των αρωματικών φυτών, που στην οικολογική της εκδοχή μπορεί να δώσει και καλύτερη ποιότητα. Επίσης προτείνουμε και αναλαμβάνουμε δράσεις που έχουν σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι ώστε  να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη ασπίδα προστασίας της βιοποικιλότητας του τόπου μας.
Ειδικότερα ισχύει η Ρυθμιστική Δασική Αστυνομική Διάταξη για τη «Ρύθμιση της συλλογής και λήψη μέτρων προστασίας της μαλοτήρας (Sideritis syriaca) ενδημικού φυτικού είδους της Κρήτης, ως και των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών ματζουράνας (origanum micropfyllum), φασκόμηλου (salvia fruticosa) και ρίγανης (origanum vulgaris), στην περιφερειακή ενότητα Χανίων» και τους καλούμε να βρεθούν αρωγοί στην ευθύνη εφαρμογή της.
Η ρύθμιση προέκυψε λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των πολιτών για δευτερεύουσες καρπώσεις, όπως η συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, με σκοπό την εμπορία τους, λαμβάνοντας υπόψη την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των πολιτών στα ανωτέρω φυτικά είδη, με γνώμονα την προστασία τους και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

πηγή